Seznam doporučené literatury - Biblistika

05.01.2020

Přehled literatury:

Allegro:,J. Rukopisy od Mrtvého moře, Mladá fronta 1969

Balabán,M.: Bojovníci a trpitelé, Eman 1994

Bardtke,H.: Příběhy ze starověké Palestiny, Vyšehrad 1988

Berlejung, A.: Náboženské dějiny starověkého Izraele, Vyšehrad, Praha 2017

Bič, M. et Pokorný P.: Co nevíš o bibli,ČBS, Praha 1997

Bič,M. Palestina I-III, HČEFB, Praha 1948 - 1950

Bič,M.: Poklad v judské poušti, Praha 1960

Bič,M.: Při řekách babylonských, Vyšehrad 1990

Bič,M.: Radostná zvěst Starého zákona, SAT 1982

Bič,M.: Stopami dávných věků, Vyšehrad 1979

Bič, M.: Ze světa Starého zákona I-II,Praha 1985-88

Cline, E.H., : 1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů, Vyšehrad, Praha 2019

Čapek, F. Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Vyšehrad, Praha 2018

Daněk,S.: Dobové pozadí Starého zákona, Praha 1951

Dever, W.G.: Kdo byli první Izraelci a odkud přišli, Vovox globator, Praha 2010

Dohmen, Ch. et Stemberger, G.: Hermeneutika židovské bible a Starého zákona, Vyšehrad, Praha 2007

Finkelstein, I.: Zapomenuté království, Vyšehrad, Praha 2016

Finkelstein, I. Et Silberman N.A.,: David a Šalamoun, Vyšehrad, Praha 2010

Finkelstein, I. Et Silberman N.A.,: Objevování Bible, Vyšehrad, Praha 2010

Flusser, D.: Esejské dobrodružství, OIKOMENH, Praha 1999

Gillieron,B.: Bible nespadla z nebe, Mlýn 1993

Harrill, J.A.: Pavel apoštol, Mladá fronta, Praha 2015

Hoblík, J.: Proroci, jejich slova a jejich svět, Vyšehrad, Praha 2009

Kaiser, O.: Odkaz alexandrijských židů, Vyšehrad, Praha 2006

Jepsen,A.: Královská tažení ve Starém Orientu, Vyšehrad 1987

Johnson,P.: Dějiny židovského národa, Rozmluvy 1995

Kienitz F-K.: Národy ve stínu, Odeon Praha 1991

Kramer,S.N.: Historie začíná v Sumeru, Praha 1965

Kubáč,V.: Úvod do hebrejského textu SZ, Praha 1991

Lemaire, A.: Dějiny hebrejského národa, ERM, Praha 1994

Mackerle, A.: Než budete číst Bibli podruhé, JÚ ČB, České Budějovice 2014

Mayer,D. Kapitoly z židovských dějin, 1989

Millard,A.: Objevy z biblických časů, Balios, Praha 2000

Pokorný, P.: Od evangelia k evangeliím, Academia, Praha 2016

Pokorný, P.: Píseň o Perle, Vyšehrad, Praha 1986

Pokorný, P. et Heckel, U.: Úvod do Nového zákona, Vyšehrad, Praha 2013

Prudký, M.: Genesis I, CBS, Praha 2018

Rendtorff,R.: Hebrejská bible a dějiny, Vyšehrad 1996

Segert, S. a kol.: Rukopisy od Mrtvého moře, OIKOMENH, Praha 2007

Segert,S.: Starověké dějiny Židů, Praha 1995

Segert,S.: Synové světla a synové tmy, Orbis, Praha 1970

Schafer, P.: Dějiny židů v antice, Vyšehrad, Praha 2003

Schubert, K.: Bible a dějiny, Trinitas, Svitavy 2000

Schubert, K.: Židovské náboženství v proměnách věků, Vyšehrad, Praha 2010

Souček,: Dějiny pravěku a starověku, Práce, Praha 1995

Stemberger, G.: Klasické židovství, Vyšehrad, Praha 2011

Thiede,C.P.: Svitky od Mrtvého moře a židovské kořeny křesťanství, Volvox globator, Praha 2004

de Vries, S.F.: Židovské obřady a symboly, Vyšehrad, Praha 2008

(SZ překladatelská komise), : Výklady ke Starému zákonu I., ČBS, Praha 1991

(SZ překladatelská komise), : Výklady ke Starému zákonu II., Karmelitánská nakladatelství, Kostelní Vydří 1996

(SZ překladatelská komise), : Výklady ke Starému zákonu III., Karmelitánská nakladatelství, Kostelní Vydří 1998

(SZ překladatelská komise), : Výklady ke Starému zákonu IV., Karmelitánská nakladatelství, Kostelní Vydří 1998

Bič, M. : Výklady ke Starému zákonu V., Karmelitánská nakladatelství, Kostelní Vydří 1996

Atlasy a slovníky:

Nový biblický slovník, Praha 1996

Biblický atlas (Pritchard), ČBS 1996

Malý biblický atlas, Portál, Praha 1992

Biblické mapy, ČBS 1998

Biblické časy (A.O´Neilová), Orbis pictus 1993

Nový biblický slovník: Texty a překlady, Praha 1996

Page, N,: ABC Biblický atlas, ČBS, Praha 2011

Beaumont, M.: ABC Bible, ČBS, Praha 2007