Seznam přednášek

27.01.2020

Plán přednášek Theologické akademie.

12.1.2020 - Biblická dějeprava

                 - Úvod do vzniku biblického textu

                 - Historie biblických překladů

9.2.2020 - Periodizace dějin starověkého Izraele

                 - Předhistorické období SZ

                 - Historicko - religionistický kontext

                 - Theologie raného období

                 - 12 století př. Kristem

8.3.2020 - Rekonstrukce theologie nejstaršího období

                 - Exodus

                 - Vznik království

                 - Historicko - politický kontext

                - Religionistické souvislosti

12.4.202 - Sjednocené a rozdělené království

                - Vznik knih SZ a jejich theologie

                - Politické a historické souvislosti

                - Filosoficko - religionistický kontext

10.5.2020 - Zánik Izraele a Judska

                  - Exil jako formativní moment dějin a víry Izraele

                  - Návrat z exilu - politicko historické souvislosti

                  - Vznik II. chrámu a theologické konsekvence

                  - Ustálení kánonu

Výukový plán je orientační a lze jej podle potřeby a dotazů účastníků měnit.

                 Změna termínů a témat přednášek vyhrazena.

                                   Účast je bezplatná.