Systém studia Theologické akademie

27.01.2020

Systém seznamování se s theologií na Theologické akademii.

Výuka a studium v rámci "Teologické akademie" je zaměřená na zájemce o theologií z řad církevní i široké veřejnosti. Naší ambicí není suplovat úlohu theologických fakult univerzit, ale seznamovat ne-theologicky vzdělané zájemce o křesťanství a theologií se základními obory theologie a směřovat je k případnému dalšímu samostudiu, nebo studiu theologie na univerzitních fakultách.

Budeme rádi, když aktivity "Theologické akademie", přivedou účastníky k hlubšímu pochopení Božího slova a k aktivní účasti na liturgickém životě církví i k reflexi vlastní spirituality.

Výuka je koncipována "spirálovitě", kdy se na začátek účastníci seznámí se základním obrysem daných disciplín a následně se k nim opakovaně vrací v širších kontextech a interdisciplinárních přesazích.

Výuka není zaměřená konfesně je určená věřícím i nevěřícím. V oblastech konfesně zabarvených, bude vždy přiznán konfesně podmíněný podhled přednášejícího a zároveň budou účastnící seznámeni s možností jiných pohledů.

Věříme, že Vás bližší seznámení s theologií obohatí a pomůže Vám lépe porozumět Vašemu vlastnímu postoji.